2018-as rendeletek

Szociális tűzifa rendelet 2018

Zárszámadás Rendelet 2018

Szociális tüzifa rendelet

Dobronhegy költségvetési rendelet – 2018.02.13

Dobronhegy képviselődíj rendelet – 2018.02.13

Dobronhegy rendelet – 2018. 03.

2017-es és régebbi rendeletek

Dobronhegy 2016. évi zárszámadás

Települési támogatás rendelet

Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet

Avar és Kerti hulladék nyíltéri égetéséről szóló rendelet

Közművesítési rendelet

Dobronhegy anyakönyvi rendelet egységes szerkezet

Dobronhegy 2017. évi költségvetés

Dobronhegy képviselői tiszteletdíj 2017.

Dobronhegy nyári igazgatási szünet

Dobronhegy partnerségi rendelet

Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról